Vårt arbeidslag er vel kjent litauiske og internasjonale regnskapsstandarder og kan tilby både daglig regnskapsføring samt finne praktiske løsninger til diverse spørsmål.

Finansregnskap

Vi har ansvar for finansregnskap som føres i henhold til krav i litauiske og/eller internasjonale regnskaps- samt næringsregnskapsstandarder. Vi utarbeider foreløpige og årsregnskap i henhold til ovennevnte standarder til aksjeselskaper, filialer, representasjoner, midlertidige virksomheter, advokatfirmaer, private kunder, offentlige institusjoner, osv.

Lønningsregnskap

Vi utregner arbeidstakernes arbeidslønninger, inntektsskatt og trygdeavgifter. Vi fyller ut og leverer skatteerklæringer og rapporterer trygdeavgift.

Finansrapporter

Vi utarbeider rapporter til bedriftsledelsen og aksjeeiere (balanserapport, resultatrapport) og andre rapporter i henhold til lovgivningskrav. Kunden kan spesifisere ønsket rapporteringsform og språk.

Andre regnskapstjenester

Vi tilbyr også andre regnskapstjenester:

  • Hentning av regnskapsdokumenter fra kundens kontor;
  • Forberedelse av betalinger i banken eller via nettbank;
  • Utarbeiding av fakturaer for kunden;
  • Forberedelse av rapporter for representasjonsutgifter og andre dokumenter.

Andre rådgivningstjenester

Rapportering til bedriftsledelsen

Vi utarbeider rapporter til bedriftsledelsen og aksjeeiere i ønsket rapporteringsform og språk.

Finanskontroll

Vi gir veiledning innenfor internkontrolls- og regnskapssystemer. Hvis vi har aksjeeiernes, bedriftsledelsens eller investørnes fullmakt sjekker vi konsoliderte økonomirapporter, årsregnskapsresultater samt utregner og rapporterer skatter.

Bedriftssekretær

Vi kan tilby tjenester som bruk av bedriftsadresse, bistand i samarbeid med Registrų centras samt gi veiledning innenfor andre spørsmål i forbindelse med bedriftslovgivning.

Vennligst ta kontakt med oss hvis du vil finne ut mer om regnskapsførings- og rådgivningstjenester.